to tylko wizytówka strony
za 10 sekund zobaczysz
właściwą stronę, zaczekaj...
  its only announcement
in 10 seconds you will see
right page, wait...
 
TibiaWT.PL